left_logo

လူၾကီးမင္းတို႔၏ ေလေအးေပးစက္၊ ေရခဲေသတၱာ ၊ အ၀တ္ေလ်ွာ္စက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆးေၾကာျပဳျပင္တပ္ဆင္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကို ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္း၊ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

left_logo

 ေလေအးေပးစက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တံဆိပ္မ်ိဳးစံုကို ပင္ရင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ၅၀၀၀ က်ပ္ သက္သာစြာျဖင့္လက္လီလကၠား ေရာင္းခ်ေပးေနပါ သည္။

left_logo

 ေလေအးေပးစက္မ်ား တပ္ဆင္ရာတြင္ အမ်ိဳးအစားေကာင္းမြန္ေသာ  Material မ်ားကို အသံုးျပဳသျဖင္႔ ၾကာရွည္စြာ ပ်က္စီးမႈမရွိအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

left_logo

ေလေအးေပးစက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အာမခံ ျဖင္႔ေဆးေၾကာျပဳျပင္ တပ္ဆင္ေပးေနပါသည္။

left_logoေလေအးေပးစက္( Indoor Unit & Outdoor Unit) တပ္ဆင္ရာတြင္ လိုအပ္ သည္႔အခန္းအလွမပ်က္ေစရန္ ေနရာႏွင္႔ အေအးစြမ္းရည္အျပည္႔အ၀ရရွိေစရန္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ အၾကံျပဳေပးပါသည္။

left_logoတပ္ဆင္ျပီးေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ား ေလလမ္းေၾကာင္း စနစ္တက် လည္ပတ္မႈစက္စြမ္းရည္အျပည္႔အ၀လည္ပတ္ႏိုင္မႈျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူမႈ စသည္႔ အေျခခံအခ်က္ မ်ားကို အခမဲ႔အၾကံျပဳ ေပးပါသည္။

left_logoဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကုမၼဏီမ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ Regular Maintainance Contract မ်ားကုိအထူးႏႈန္းျဖင္႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

left_logoမည္သည္႔ဘာသာမဆို သာသႏၱိကအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား၏ေလေအးေပးစက၊္ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား ေဆးေၾကာ ျပဳျပင္တပ္ဆင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားအား လက္ခအခမဲ႔ျဖင္႔ဒါနျပဳေပးပါသည္။

   ပစၥည္းနွင့္ ေစ်းနွုန္းအထူးတာ၀န္ယူပါသည္။ 

(တယ္လီဖုန္းသာ ဆက္လိုက္ပါ လူျကီးမင္းတို့ အိမ္အေရာက္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးပါမည္)

အမွတ္-၄၆၊ ဓမၼာရံုလမ္း ၊ ထီးတန္းဓမၼာရံုအနီး ၊ကန္ေတာ္ကေလးေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအနီး။ HOT LINE: 095191361,  Tel : 0973033344, 09730 33355, 09730 33366

E-mail : sym.myanmar@gmail.com  Web : www.symmyanmar.com

 

 

Myint Mo Car Rental

 

မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြတို ့ခင္ဗ်ာ။

         က်ြန္ေတာ္မ်ား Myint Mo Car Rental မွမိတ္ေဆြတို ့အတြက္ ျမိဳ ့တ ြင္း၊ နယ္ေ၀း ၊ ဘုရားဖူး ၊ေလဆိပ္အျကိုအပို ့ ၊မိသားစုသီးသန္ ့အေပ်ာ္ခရီး ၊ကုမၸဏီအသင္းအဖြဲ့မ်ား ၊အပန္းေျဖခရီးမ်ား ၊ ရက္ရွည္ျမန္မာျပည္အနွံ ့ခရီးစဥ္မ်ား အတြက္…

Hiace (အန္စာတံုး)           -15  ေယာက္စီး

Hiace Grand Cabin G     -10 ေယာက္စီး

Alphard                         – 7 ေယာက္စီး

ေ၇ြွငါး(Mark II)              – ၄ေယာက္စီး ကားမ်ားျဖင့္

ဒရိုင္ဘာ ၊ လမ္းတံတားေျကး ၊ ဆီဖိုးအပါအ၀င္ ပုတ္ျပတ္ေစ်းနွုန္းမ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Myint Mo Car Rental ၏ အားသာခ်က္မ်ား

-သင့္တင့္မၽွတ ေသာေစ်းႏႈန္း

-ခရီးလမ္းက်ြမ္းက်င္ သောယဥ္ေမာင္းမ်ား

-ျကံ့ခိုင္မွုအျပည့္ရွိေသာ ကားေကာင္းကားသန္ ့မ်ား

-ကားမ်ား အတြင္းဂရိတ္ စံုလင္မွု

-ကားအတြင္း အေရးေပၚအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာတပ္ဆင္ထားျခင္း

-ကားတိုင္းတြင္ GPS တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း

-ခရီးစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ အခ်ိန္ျပည့္ အဲယားကြန္း ဖြင့္ေပးျခင္း

-ကားတိုင္း အလုံးစံု အာမခံ ထားရွိေပးထားျခင္း

-ကားမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ငွါးရမ္းေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ

Myint Mo Car Rental ၏ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ား ၊ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖင့္သာ ၀န္ေဆာင္မွုေပးပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

(တယ္လီဖုန္းသာ ဆက္ေပးပါ လူျကီးမင္းတို ့အိမ္အေရာက္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးပါမည္)

အမွတ္-၄၆၊ ဓမၼာရံုလမ္း ၊ ထီးတန္းဓမၼာရံုအနီး ၊ကန္ေတာ္ကေလးေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအနီး။

Tel : 0951913161 , 09765191361

E-mail : mo254787@gmail.com

 

 

Design by DPS(HAS)